Lesy města Český Krumlov s.r.o.

O NÁS

separ

Prodej palivového dřeva

separ

AKTUÁLNĚ

separ

Služby

separ

Fotogalerie

separ

Lesní pedagogika

separ

Dokumenty

separ

KONTAKTY

Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Český Krumlov, Domoradice 1, 381 01
cz

pix
pix
KATEGORIE / CATEGORY

AKTUÁLNĚZPĚT / BACK ZPĚT

Spolupráce se Schwan Cosmetics CR

Lesy města Český Krumlov ve  spolupráci se společností Schwan Cosmetics CR vysadily v říjnu ve třech lokalitách nové ovocné stromy a lesní dřeviny. Prvním počinem byla rekonstrukce jabloňové aleje od zahrádkářské kolonie na  Horní Bráně směrem k psímu útulku. Tady bylo vysázeno dvacet původních odrůd jabloní. Dalších dvacet jabloní je nově v místě nad bývalým lomem ve  Vyšném, kde byl založen ovocný sad. Všechny ovocné stromy vypěstoval městský zahradník.

Vedení společnosti Schwan Cosmetics CR projevilo zájem spolupodílet se rovněž na  obnově lesních porostů, aktuálně postižených kůrovcovou kalamitou. Lesy města ČK vytipovaly lokalitu ve Vyšném, kde zaměstnanci společnosti Schwan Cosmetics CR vysázeli tisíc sazenic dubu zimního.

„Velmi si vážíme spolupráce, která nám byla nabídnuta. A to obzvláště v současné době, kdy byl lesní majetek města postižen kůrovcovou kalamitou. Potýkáme se jednak s nedostatkem pracovních sil, ale také se značným úbytkem finančních prostředků způsobených poklesem cen prodávané dřevní hmoty. Věřím, že naše spolupráce se Schwan Cosmetics CR bude pokračovat k  oboustranné spokojenosti i  v  dalších letech,“ uvedl Miroslav Štoll, jednatel Lesů města Český Krumlov.

Společnost Schwan Cosmetics CR je největším světovým výrobcem dřevěných kosmetických tužek a  při své podnikatelské činnosti usiluje o  rovnováhu mezi ekonomickými a  environmentálními zájmy. Sázení stromů je tak logickým krokem, kdy do  přírody vrací surovinu, kterou při své činnosti spotřebovává. „Vloni jsme se v rámci naší společenské zodpovědnosti zavázali vysadit jeden strom za každý jeden milion vyrobených kosmetických tužek. V minulém hospodářském roce jsme tak vysadili sto padesát stromů na místní přírodní památce Cvičák ve spolupráci s CHKO Blanský les, na  jejímž území naše továrna leží. Protože tento závazek hodláme naplňovat každoročně, oslovili jsme letos i Lesy města Český Krumlov s žádostí o pomoc při výběru vhodné lokality,“ vysvětluje jednatel Schwan Cosmetics CR Jaroslav Jírovec.

Do  budoucna by společnost ráda splnila závazek sázet stromy za  tužky i za uplynulých 17 let její činnosti, tento rok má v  plánu vysadit sto deset stromů v  různých lokalitách města Český Krumlov a tisíc kusů sazenic dubu nad Vyšným.

FOTOGALERIE FOTOGALERIE


ZPĚT / BACK ZPĚT

Palivové dříví

Prodej palivového dříví. Lesy města Český ...

Kde nás najdete

Lesy města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 ...

pix
pix
Jakékoliv kopírování a šíření obsahu serveru Lesy města Český Krumlov s.r.o. bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno
© 2015