Lesy města Český Krumlov s.r.o.

O NÁS

separ

Prodej palivového dřeva

separ

AKTUÁLNĚ

separ

Služby

separ

Fotogalerie

separ

Lesní pedagogika

separ

Dokumenty

separ

KONTAKTY

Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Český Krumlov, Domoradice 1, 381 01
cz

pix
pix
KATEGORIE / CATEGORY

AKTUÁLNĚZPĚT / BACK ZPĚT

Českokrumlovské tůně a studánky

Lesy města Český Krumlov pomáhají zadržovat vodu v krajině

 

Význam zadržování vody v krajině stále narůstá, proto společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o. navázala na úspěšné vybudování první tůně v Zátoňských Dvorech a připravila rozsáhlejší projekt na zlepšení mikroklimatických podmínek v českokrumlovských lesích.

 

Projekt Krumlovské studánky a tůně předpokládá v následujících pěti letech obnovit a vybudovat na pozemcích ve správě společnosti Lesy města Český Krumlov 50 objektů sloužících zadržování vody v lesích.

 

Soustava prvních čtyř tůní byla zřízena na lesním pozemku v katastrálním území Spolí. Jedná se o kaskádu tůní napájených podpovrchovou vodou přitékající z míst položených výše a vodou podzemní. Jednotlivé tůně mají rozměry cca 6 x 8 metrů a hloubku 1,0 až 1,2 metru. Projekt zlepšil odtokové poměry i vodní režim v lese a jeho mikroklimatické podmínky. V době klimatické změny, kdy je aktuálním tématem zadržení vody v krajině, bude v tůních zadrženo přibližně 25 000 litrů vody.

 

„Tato aktivita je důležitá zejména z důvodu zadržení vody v krajině a vytvoření domova pro živočichy a rostliny vázané na vodu. Kvalitní vodní biotop v této lokalitě podpoří biodiverzitu a ekologickou rovnováhu. Tůně poslouží také k napájení lesní zvěře,“ uvádí jednatel městských lesů Miroslav Štoll.  

 

Při výstavbě byla vytěžená zemina použita k modelaci terénu v bezprostředním okolí tůní a k tvorbě drobného zemního valu. V zemních valech jednotlivých tůní je vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůní při vyšších vodních stavech.

 

Původním záměrem společnosti bylo vybudování vodní nádrže v jiné lokalitě o velikosti cca 0,5 hektaru za finančního přispění Ministerstva životního prostředí. Tento projekt se ovšem nesetkal s pozitivním stanoviskem zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny, proto od něho bylo upuštěno.

 

Výstavba byla proto financována z vlastních zdrojů společnosti, celkové náklady na jednotlivé tůně jsou v řádu nižších jednotek tisíců korun

 

„Projekt Krumlovské studánky a tůně pro letošní rok předpokládá vybudování dalších tůní, a to např. v k.ú. Kladné v lesním komplexu Dubík, v k.ú Novosedly u Kájova poblíž statku Malotín a v k.ú. Svéraz u Větřní v blízkosti osady Zátoňské Dvory,“ dodává Miroslav Štoll.

FOTOGALERIE FOTOGALERIE


ZPĚT / BACK ZPĚT

Palivové dříví

Prodej palivového dříví. Lesy města Český ...

Kde nás najdete

Lesy města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 ...

pix
pix
Jakékoliv kopírování a šíření obsahu serveru Lesy města Český Krumlov s.r.o. bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno
© 2015