Lesy města Český Krumlov s.r.o.

O NÁS

separ

Prodej palivového dřeva

separ

AKTUÁLNĚ

separ

Služby

separ

Fotogalerie

separ

Lesní pedagogika

separ

Dokumenty

separ

KONTAKTY

Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Český Krumlov, Domoradice 1, 381 01
cz

pix
pix

ZPĚT / BACK ZPĚT

Lesy města Český Krumlov s.r.o.

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o. hospodaří v pronajatých lesích Města Český Krumlov na základě nájemní smlouvy od r. 1994. Město Český Krumlov je jediným zakladatelem a 100% vlastníkem obchodní společnosti.


Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává jednatel společnosti Ing. Michal Ficek, činnost firmy zajišťují dva lesníci ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Společnost obhospodařuje celkem 1329 ha lesů, z tohoto množství je 1300 ha ve vlastnictví Města Český Krumlov, 29 ha ve vlastnictví společnosti.

 

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

  • Lesy hospodářské – 1147,13 ha
  • Lesy ochranné – na mimořádně nepříznivých stanovištích – 23,26 ha
  • Lesy zvláštního určení – v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů – 9,88 ha
  • Lesy zvláštního určení – příměstské a rekreační – 61,01 ha
  • Lesy zvláštního určení – se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou – 95,72 ha

 

 

Obchodní firma: Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Sídlo: Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 60826355
DIČ: CZ60826355
Jednatel: Ing. Michal Ficek, Ing. Zdeněk Zajíček
Společníci: Zakladatelem a jediným společníkem je město Český Krumlov s obchodním podílem 100%
Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3702
Telefon: +420 380 711 567
ID datové schránky:

47eibfn

E-mail:

lesymestack@cmail.cz

Bankovní spojení: RB, číslo účtu 1002008043/5500

ZPĚT / BACK ZPĚT

Palivové dříví

Prodej palivového dříví. Lesy města Český ...

Kde nás najdete

Lesy města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 ...

pix
pix
Jakékoliv kopírování a šíření obsahu serveru Lesy města Český Krumlov s.r.o. bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno
© 2015